Οι δράσεις στα νοσοκομεία μας και στα Ειδικά Σχολεία